Dünya Gıda Fiyatlarında Gelişmelerin Türkiye Ekonomisine Olası -Olumsuz- Etkileri

     Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (Food and Agriculture Organization of the United Nations) geçen hafta 2010 yılı sonu itibariyle Dünya Gıda Fiyatı Endeksini yayınladı (aşağıdaki resmi büyütmek için üzerini tıklatınız).

     Endekstende görüleceği üzere, 2006-08 yıllarında yaşanan dünya gıda krizinden sonra düşen gıda fiyatları 2009 ve 2010 yıllarında giderek artmıştır. Uzmanlara göre gıda fiyatları 2011 yılında da -oynak biçimde- giderek artacaktır.

     Konu Türkiye için üç açıdan çok önemlidir:

     1. Ana harcama grupları itibariyle gıda grubu Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) içerisinde en yüksek ağırlığa sahip harcama grubudur. 2010 yılının son yıllarında Türkiye’de gıda fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak bu gurubun enflasyona (TÜFE’ye) katkısı da düşmüştür. Ancak, 2011 yılında dünyadaki gelişmelere paralel biçimde gıda fiyatlarında yaşanacak olası artışlar enflasyonu da olumsuz etkileyecektir/artıracaktır.
     2. TÜİK’in geçen hafta açıkladığı 2009 yılı yoksulluk çalışmaları sonuçlarına göre 2009 yılında Türkiye’de fertlerin yaklaşık % 0,48’i yani 339 bin kişi sadece gıda harcamalarını içeren açlık sınırının, % 18,08’i yani 12 milyon 751 bin kişi ise gıda ve gıda dışı harcamaları içeren yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Gıda fiyatlarındaki olası artışlar –alt gelir gruplarının reel gelirleri artmadığı sürece- açlık/yoksulluk sınırını ve dolayısıyla toplam nüfus içerisindeki aç/yoksul sayısını artıracaktır.
     3.Türkiye’de gıda kaçakçılığı neredeyse uyuşturucu ve sigara kaçakçılığını geçmiş durumdadır. Star gazetesinin haberine göre fiyatlardaki hızlı yükseliş gıdayı kaçakçının da gözdesi haline getirmiştir. 2010 yılının ilk sekiz aylık döneminde yakalanan kaçak gıdanın tutarı 37,3 milyon lirayla uyuşturucu ve sigarayı geçmiştir ve aynı dönemde yakalanan kaçak uyuşturucu, silah, sigara, içki ve akaryakıt gibi ürünlerin tutarlarına fark atmıştır. Gıda fiyatlarındaki olası artışlar da kaçakçılığının artmasını özendirebilecektir.
     Gıda fiyatlarındaki gelişmelerin ekonomik ve sosyal açıdan önemli sonuçları bulunmaktadır. Bu sonuçların olumsuz olmaması içinse, yetkililer hazırlıklı olmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder