Yayınlarım
3)    "Public Procurement in Infrastructure: The case of Turkey", içinde, Mungiu-Pippidi, A., (Ed.), The Anticorruption Report, Vol. 3: Controlling Corruption in Europe. Barbara Budrich Publishers, Berlin, September 2015(M. Acar ile birlikte)

4)     "Postal Services Liberalization in Turkey: Observations and Reflections", Competition and Regulation in Network Industries, EconLit ve Scopus dergisi, 15(1), 2014, (Econlit)

5)   “Kamu-Özel İşbirliklerinin Devlet Muhasebe Sistemindeki Yeri ve Önemi”, İktisat, İşletme ve Finans, SSCI dergisi, N. 337, s. 9-38, 2014, (SSCI)

6)     Altyapıda Kamu Özel İşbirlikleri, İktisadi Araştırmalar Vakfı, 253 s. Nisan, 2010

7)  Rekabetçi Piyasa Ekonomisi: Kavramlar, Kurallar, Kurumlar, Nobel Yayın Dağıtım: Ankara, 148 s. Ocak, 2009

8)  “Türkiye’de Altyapı Hizmetlerinin Özel Sektöre Gördürülmesi: Neden, Ne Zaman, Nasıl?”, İktisat, İşletme ve Finans, N. 284, s. 9-45, 2009, (SSCI)

9)   “Preventing Corruption in Turkey: Issues, Instruments, and Institutions”,(Editörler: T.Gong ve S.K.Ma), Preventing Corruption in Asia: Institutional Design and Policy Capacity, Routledge, s. 164-188, 2009 (M. A car ile birlikte)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder