YİD Modeli ile Yaptırılacak Üçüncü Havalimanı İhalesinden Sonra Rekabet Kurulu’ndan Görüş ve/veya Ön İzin Alınması Gerekli midir?

     İstanbul’a yapılacak üçüncü havalimanı projesi kuruluş yeri seçimi, zamanlaması, Atatürk Havalimanının geleceği gibi konuların yanısıra rekabet politikası ve hukuku açısından da bir başka tartışmayı tetikledi.
      Bazı uzmanlar İstanbul'a yapılacak üçüncü havalimanı özelleştirmesinde (muhtemelen diğer kamu özel işbirliği projelerinde de) rekabet hukukunun şart koştuğu prosedürler yerine getirilmezse ihalenin Danıştay'a götürülebileceği uyarısında bulunarak “Danıştay'ın Çeşme Limanı özelleştirmesi örneğinde olduğu gibi -üçüncü havalimanı projesinde- Rekabet Kurulu'ndan görüş alınmaması durumunda ihaleyi iptal etmesinin mümkün olacağını” ileri sürüyorlar.    
      Bu açıklamadan sonra başlıktaki soruyu sormak gerekiyor. Gerçekten üçüncü havalimanı ihalesinden sonra Rekabet Kurumu’ndan görüş ve/veya ön izin alınması gerekli midir? Açıklamalarım biraz uzun olabilir ama cevabım çok kısa ve net: HAYIR.