Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Kapatılıyor

TBMM gündeminde bekleyen kanun tasarısına göre Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) kapatılacak. TAPDK Şeker Kurumu (ŞK) ile beraber 2001 finansal krizinden sonra kurulmuştu.

2002 yılında TÜSİAD için hazırladığımız Bağımsız Düzenleyici Kurumlar (BDK) ve Türkiye uygulaması raporunda da belirtiğim gibi BDK’ların oluşturulmasının temel amacı, eksik bilgi, dışsallıklar, pazar gücü ve doğal tekeller nedeniyle aksayan piyasaları siyasi etkilerden bağımsız ve teknik gerekçeler ve yöntemlerle düzenlemek ve denetlemektir. Düzenlemelerin hedefi piyasalarda yaşanan aksak rekabetin sakıncaları gidermek ve rekabeti geliştirmektir.